Svrha Lita 2016.

dimi-lumbarda-svrha-lita-2016
Poštovani ljubitelji škopčevine pečene i lešo,

skopcevina-vrimebliži se dan da zadimimo Lumbardu vonjima od ovega stajuna. Čujte i počujte, u subotu, 24.9.2016. u sutor, a to doje bit oko 19:00 sati, vidimo se na kortu od Žala. Lokaciju ćete lako otkrit po oblaku dima, a još i prin po vonju škopčevine. Internet govori da će vrime bit super, valjda se i Vakula slaže. Uz gastro segment događanja, tu je i  živa muzika na taraci Maestrala by grupa Vivas. Zabava zagarantirana! Ukoliko pak vrime bude nepovoljno, događanje će se odgodit za sutradan, ali nema straha, neće internet reć krivo… Privedimo sezonu 2016-u kraju u stilu. Vidimo se u subotu 24.9. u sutor…

Speak Your Mind

*