Savjet mladih…

REPUBLIKA HRVATSKA ćčđ

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA LUMBARDA

Klasa: 021-01/10-01/13
Ur. broj: 2138-06/10-01/3
Lumbarda, 28. prosinca 2010.

J A V N I   P O Z I V

za predlaganje kandidata za članove

Savjeta mladih Općine Lumbarda

 1. Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Lumbarda.

Savjet mladih Općine Lumbarda savjetodavno je tijelo Općinskog vijeća Općine Lumbarda koje se osniva s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Lumbarda.

II. Savjet mladih Općine Lumbarda ima 7 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

U Savjet mladih Općine Lumbarda mogu biti birane osobe s prebivalištem na području Općine Lumbarda u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina.

Članove Savjeta mladih Općine Lumbarda bira Općinsko vijeće na vrijeme od dvije godine.

III. Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih imaju:

– udruge mladih i udruge koje se bave mladima,

– drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području Općine Lumbarda.

IV. Prijedlog kandidata podnosi se u pisanom obliku i obvezno sadrži slijedeće podatke:

– naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,

– podaci o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište),

– obrazloženje prijedloga koje mora biti ovjereno od ovlaštene osobe predlagatelja,

– potpisana izjava kandidata o prihvaćanju prijedloga za izbor člana Savjeta mladih.

Uz prijedlog, predlagatelj je dužan priložiti:

– presliku osobne iskaznice kandidata ili (rodni list, domovnica),

– životopis kandidata s obrazloženjem zašto kandidat želi postati član Savjeta mladih – motivacijsko pismo,

– izvadak iz registra udruga (za udruge) ili drugog odgovarajućeg registra (od zadnje izborne skupštine, ne stariji od četiri godine).

V. Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Općine Lumbarda dostavljaju se na adresu:

Općina Lumbarda

Općinsko vijeće – Povjerenstvo za izbor i imenovanje,

s naznakom «Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Lumbarda – ne otvarati», u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva na oglasnoj ploči Općine Lumbarda.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

VI. Lista kandidata objavit će se na oglasnoj ploči Općine Lumbarda.

VII. Sve dodatne informacije vezane za ovaj javni poziv mogu se dobiti u uredu Općine Lumbarda ili na broj telefona 020/712-042.

Predsjednik Općinskog vijeća: Anto Bezek

Rok za podnošenje prijava do 29. siječnja 2011. godine.

Comments

 1. Lipa incijativa ali mislim da bi mladima od najveće pomoći bila radna mista.

 2. Anonymous says

  savjet, vjeće, oib, jmbg, domovnica, krsni, potvrda o nekažnjavanju… mola ća

 3. mungo - mungo says

  Naprid naši mladi,
  ne bojte se politike nego , se priključite,
  na mladima svit ostaje.
  Sada , kada su “stari”, donili već brod u kraj, na svim razinama.
  Kako god zaplovili, bit će bolje, nego da seke ruvinaju i ovo što je ostalo.
  “Stari ” su učinili što su znali,
  sad je red na vas.
  Jedan lipi citat za kraj:
  “Kad su na vezu , u luci ,
  veliki brodovi su na sigurnom , bez sumnje,
  ali, to nije ,ono,
  zbog čega su građeni.”

 4. Lipo ,
  da je došlo vrime, da se uključi mlade ,
  kako su ono govorili; tovar i čovik , su pametniji, negoli,
  čovik sam .
  A što se tiče radnih mjesta,
  mogli bi i mladi štogo smislit, kad , već “stari”, nisu.
  Pa čak i predložiti na ovom mistu ,sad je prilika,
  o čemu i govorimo.
  Ne čekat ,da ti drugi uzmu miru, nego sami sebi počet krojit gaće.

  Najgore bi bilo ostat ravnodušan,
  ni hladan, ni vruć – nego utrnut.
  Živili mladi !

 5. Al si ćerce, zamantana, svaka čast!

 6. Anonymous says

  Naprid mladi ,
  vampirima treba freške krvi,
  berzo, da i sami postanete kako oni.

 7. udruga mladih ne postoji says

  udruga mladih ne postoji iz razloga sto su mladi ujedno i stari.svi su za rad i napredak, a ka treba stogo radi svi govoru iman ja i posla doma ili to je posal komunalnega…

 8. Anonymous says

  Jel se ko ikad pita jel stvarno Yuga propala i jel su još komunjare na vlasti. Meni se čini sve isto samo je druga bandira.

 9. Ne radi se po meni o minjanju bandire,
  već o karakteru, čovika kojeg biramo da nas vodi.
  Dokle god ,smo mi , ti , koji ga dižemo tako visoko,
  nema boje.
  Ne moramo judi to činit,
  ma spustimo ih više na zemju, a po događajima vezanim
  za vrh naše vlasti, počelo je hodi naboje.

Speak Your Mind

*