Radionica za izradu Zelenog plana u Lumbardi LAG5

logo23.9.2014 utorak, 19:00 Dvorana općine Lumbarda

Zeleni plan odnosi se na strateški dokument koji će obuhvaćati preporuke i projektne prijedloge za svaku jedinicu lokalne samouprave s područja LAG-a 5 u 8 područja:
1. Hrana – s naglaskom na rekonstrukciju i održivi razvoj tradicionalne autohtone poljoprivrede
2. Gospodarenje vodnim resursima – s naglaskom na po IPCC izvješćima projicirane klimatske promjene na Mediteranu i posljedično nužnu promjenu strategije vodnog gospodarstva.
3. Energija – s idejnim planom tranzicije u postfosilno društvo planskim povećanjem korištenja obnovljivih izvora energije te izračunom vremenskih i financijskih parametara tog pothvata.
4. Arhitektura, krajobraz i prostorno planiranje – s naglaskom na tradicionalnu i pasivnu gradnju.
5. Odgovorni i održivi turizam – s naglaskom na optimizaciju već započetog razvoja selektivnih oblika turizma i pojačanog korištenja resursa autohtone poljoprivredne proizvodnje.
6. Gospodarenje otpadom – s naglaskom na ispunjenje svih do sada stvorenih zakonskih obaveza, a prije svega 50% primarne selekcije komunalnog i 70 % građevinskog otpada.
7. Upravljanje (i održivo korištenje) zaštićenim područjima prirode, na svim nivoima zaštite, od nivoa zaštićenog krajobraza do parka prirode i nacionalnog parka (uključujući i Natura 2000 područja.
8. Transport– s naglaskom na očekivani rast cijene fosilnih goriva i pojačani (pogotovo sezonski) javni prijevoz roba i putnika, te razvoj jače unutrašnje povezanosti svih područja LAG-a 5).

Logika koje se krije iza izrade Zelenog plana je sljedeća. Jedinice lokalne samouprave nemaju dovoljno sredstava i ljudskih resursa da bi samostalno pristupile izradi strateških ili akcijskih dokumenata koji će im biti preduvjet za efikasno povlačenje EU sredstava- zato je tu LAG. Izradom Zelenog plana koji će u sebi okupiti recentne podatke dobivene kroz javne rasprave, prikupljanjem podataka na terenu kroz anketno ispitivanje reprezentativnoga broja kućanstava na određenom području, te inkorporiranjem razvojnih potreba koje će se iskomunicirati s glavnim dionicima područja LAG-a 5 omogućiti će se prvenstveno jedinicama lokalne samouprave i javnim poduzećima da imaju spremne projektne prijedloge koje će aplicirati na Program ruralnog razvoja i uopće na natječaje Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog poljoprivrednog fonda. Također, cilj je precizno definirati koje su potrebe
izražene na više područja te na taj način krenuti s izradom projektnih prijedloga kojima će LAG 5 biti nositelj a koje će obuhvaćati sanaciju npr. lokalnih vodovoda na čitavom području LAG-a.
Zeleni rad će izrađivati interdisciplinarni stručni tim od 30-ak ljudi s voditeljima po segmentima:
1. Vjeran Piršić, glavni koordinator stručnjaka
2. Zoran Skala, ex PGŽ, koordinator izrade ZP LAG 5.
3. Roman Ozimec, voditelj radne grupe HRANA I POLJOPRIVREDA.
4. Čedomir Miler, voditelj radne grupe VODA I VODOOPSKRBA.
5. Goran Krajačić, voditelj radne grupe ENERGIJA.
6. Nedo Pinezić, voditelj radne grupe TURIZAM.
7. Dejan Kosić, voditelj radne grupe GOSPODARENJE OTPADOM.
8. Marija Martinko, voditelj radne grupe ZAŠTIĆENA PODRUČJA PRIRODE.
9. Đani Bodlović, voditelj radne grupe TRANSPORT.

Lag5

Speak Your Mind

*