Priopćenje HNS-a Podružnica Lumbarda

Upravo smo primili i priopćenje od HNS-a pa ga i objavljujemo.
Dokument otvorite klikom na ovo: Priopćenje HNS Lumbarda 2013
A ja ću tekst kopirat i u komentare da je lakše vidljiv svima.

Comments

 1. PRIOPĆENJE HRVATSKE NARODNE STRANKE – LIBERALNI DEMOKRATI (HNS)
  PODRUŽNICA LUMBARDA

  Poštovane mještanke i mještani Lumbarde,
  Prije nešto manje od mjesec dana, točnije 21.04.2013. u Lumbardi smo osnovali podružnicu Hrvatske narodne stranke – liberalni demokrati (HNS). Okupili smo stare HNS-ovce, angažirali nove članove i zajedno odlučili da se aktivnije uključimo u politički život Općine Lumbarda.
  Na sljedeće izbore za Općinsko vijeće Općine Lumbarda izlazimo samostalno i neopterećeno dosadašnjom lokalnom politikom. Nudimo kvalitetne ljude spremne i sposobne kao jedan tim realizirati zacrtane programe. Iako nismo ponudili kandidata za načelnika, novi Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi omogućava vijeću da kvalitetnije ocjenjuje rad načelnika, tj. da bar jednom godišnje kod donošenja općinskog proračuna da do znanja načelniku da li dobro obavlja svoj posao. Naime jedna od dobrih stvari novog zakona je da ukoliko Općinsko vijeće ne podrži prijedlog proračuna i ne prihvati privremenu mjeru financiranja prestaje i mandat načelnika, njegovog zamjenika ali i vijeća.
  Kandidirajući listu za Općinsko vijeće dužni smo mještanima predstaviti naše viđenje sadašnjeg stanja i mogućnosti budućeg razvitka Lumbarde kao i ono za što ćemo se zalagati sudjelujući u radu Općinskog vijeća ako nam za to i ukažete povjerenje.
  NAŠ PLAN:
  Svi bi htjeli što više napraviti za boljitak Lumbarde i zato donosimo nekakve programe i planove, ali dobri planovi, dobri programi, samo su oni realni i sprovedivi.
  Od važnijih stvari za koje ćemo se zalagati istaknuli bi:
  GOSPODARSTVO:
  Konačno rješenje gospodarske zone Lumbarda u svrhu otvaranja novih radnih mjesta, ali i poboljšanja kvalitete turističke ponude.
  Potaknuti razvoj turizma u Lumbardi uzimajući u obzir i razvojnu strategiju otoka Korčule kao cjeline i Dubrovačko – neretvanske županije kroz Master plan razvoja turizma iste.
  Poticati razvoj poljoprivrede i ribarstva. Doprinjeti kvalitenijem informiranju stanovništva o mogućnostima ostvarivanja poticaja i olakšica za iste.
  INFRASTRUKTURA I ZAŠTITA OKOLIŠA:
  Rješiti zaobilaznicu Lumbarda radi rasterećenja glavne prometnice i centra mjesta
  Rješavanje sporednih i nerazvrstanih cesta (poljskih puteva) u svrhu kvalitetnijeg korištenja poljoprivrednih površina, kao i bolje prezentacije turističke ponude Lumbarde (turisti danas jednako uživaju u plažama, otocima i moru kao i u šetnjama prirodom ili vožnji biciklima kroz vinograde i maslinike).
  Zbrinjavanje i gospodarenje otpadom ili po domaću rečeno Kokojevica: Izvršiti sve potrebne radnje da se sanacija odlagališta dovede do kraja, a do tada se pobrinuti da se otpad odlaže u skladu sa propisima koji su navedeni u projektu sanacije odlagališta.
  Realnije gledano, konačno rješenje odlagališta Kokojevica povezano je sa definiranjem centralnog županijskog deponija, te realizacijom projekta po kojemu bi na otoku imali prekrcajne stanice, reciklažna dvorišta i eventualno stanice za kompostiranje bio otpada. Sve postoji u prostornom planu županije i za realizaciju čitavog projekta i Općina Lumbarda i Grad Korčula trebat će pomoć Županije ili još više od toga.
  Rješavanje kanalizacijskog sustava uzimajući u obzir sadašnje stanje i buduće potrebe Lumbarde

  PROSTORNI PLAN Lumbarde uskladiti sa stvarnim potrebama mještana i sa svrhom razvoja Lumbarde.
  OBRAZOVANJE:
  Iznaći rješenje kvalitetnijeg smještaja djece u dječji vrtić Lumbarda kao i mogućnost bolje prilagođensti potrebama roditelja.
  Raditi na poboljšanju uvjeta za četverogodišnje osnovno školovanje u Lumbardi.
  KULTURA I SPORT:
  Poticati i pomagati kulturne udruge i sportske klubove, ali također voditi brigu o racionalnom raspolaganju proračunskim sredstvima u istima poštujući pri tome važeće zakone.
  Analizirati stanje postojećih prostora za potrebe kulture i sporta, te način na koji se sa istima upravlja. Napraviti plan uređenja prostora kojima je to nužno (npr. dvorana u zgradi Općine) i pokušati osigurati sredstva za realizaciju tih planova.
  Također smatramo da je potrebno sve dosadašnje započete projekte i završiti u čemu ćemo nastojati pomoći i svojim sudjelovanjem.
  Vijećničke dužnosti obavljati ćemo u skladu sa zakonom i poštujući demokratske užance i zalagati ćemo se za transparentnost rada vijeća i okrenutost prema mještanima, kvalitetnijim informiranjem ali i još boljim osluškivanjem potreba mještana.
  U demokratskom društvu trebamo dobru vlast ali i dobru oporbu. Što ćemo mi biti odrediti ćete VI naši sumještani – birači. Pozivamo Vas zato svih, u što većem broju da izađete 19.05.2013. na birališta.

  Svojim glasom podržite listu HNS-a,
  Listu broj 3.