Potpisan Ugovor o koncesiji za marinu Lumbarda


Župan Nikola Dobroslavić i direktor Lučice Lumbarda d.o.o. Nedjeljko Lipanović potpisali su danas u Palači Ranjina Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – marine u Lumbardi, Općina Lumbarda.
Pročitajte više…

Speak Your Mind

*