Lipa Rič i Vlada od Maškara

Pozivaju vas 18.02.2012. na velike, maškarane bale koje de se održati u prostoru caffee-bara Maestral sa početkom u 8 i po uri (uvečer). Ovo je ko i uvike humanitarni bal, prihod od istega gre udruzi „Moje sunce“ te se nadamo velikemu odazivu.
Za vas smo paridali:
TRATAMENAT (koji van doniraju Opdina Lumbarda & udruge Lumbarde),
VELIKU LUTRIJU (koju de donira naši dobri obrtnici i dobri judi Lumbarde),
DOBAR ŠTIMUNG (za koji de se pobrinu naša domada grupa VIVAS),
A vi naši dragi sumišdani, vada se paridate za dobru zabavu i karidad i da dojdete u što vedemu broju.
Terpezu va rezervira na broj 712-268,a rezervacija po terpezi je 10kn što isto gre za udrugu Moje sunce.
To bi bilo sve od nas za sa, nadamo se da se vidimo tamo i da de mo se dobro zabavi i nasmija, a sve u plemenite sverhe.
Udruga„Lipa rič“ & Vlada od maškara

Comments

  1. A lipo,lipo,ču san da je i preprošlu subotu bilo lipo pa ču se parića za po ovu ali bilo bi lipo ka bi kogo stavi koju sliku da i mi vidimo što je bilo a i da znan što ču obu.
    Govoru da ima za ist besplatno i da če bi i lutrija pa va da i to vizitamo ,a sve u plemenite svrhe.

Speak Your Mind

*