G.A.L. Ergela konja dolazi…I prolazi…

Poštovani sumještani, evo na uvid dio dokumenta. S obzirom da malo tko zna za sadržaj IDPPUO-a vidite sami čega sve tu ima.

Posebno obratite pažnju na članak 60.a

Građanska Akcija Lumbarda

G.A.L Ergela konja