Budite zamoljeni…

Poštovani mještani Općine Lumbarda!

Budite zamoljeni da se sa svojim prijavama, primjedbama, savjetima i prijetnjama obratite u Jedinstveni upravni odjel Općine Lumbarda od 08,00 – 15,00 sati službi komunalnog redarstva ne služeći se sa anonimnim prijavama, skrivenim mob. brojevima i pritom ne vodeći računa da li je dan ili noć.

Služba komunalnog redarstva
Komunalni redar
Marija Kriletić

Speak Your Mind

*