BARIKADE NA KOKOJEVICI


Lumbarda –

Zadnje vrijeme neodgovornosti i nerada nadležnih službi sve više iritira ljude koji se boje i najsitnijeg prekršaja.A kakvi su smišljeni prekršaji u varanju naroda,nažalost znamo.
Na otoku Korčuli gdje se ljudi uglavnom i poznaju, nezadovoljstva u radu pojedinih organizacija obično se izražavaju kritikama na web stranicama,upozoravajućim obavijestima,ili pitanjima (obično bez odgovora) na nivou lokalne i regionalne samouprave. Nedavno smo pisali o višegodišnjem problemu odlagališta smeća Kokojevica u Lumbardi,kada je i Ivan Radovan, načelnik spomenute opčine zaprijetio ovim riječima : „Država je loš vlasnik terena na kojemu se nalazi odlagalište smeća u predjelu Kokojevica u Lumbardi ,uznemireno priča načelnik općine Lumbarda Ivan Radovan. Mi već tri godine pokušavamo razriješiti imovinsko pravne odnose gdje su Hrvatske šume izjavile pismeno da oni upravljaju s tim prostorom.Zajedno u suradnji s gradonačelnikom Korčule  pokušavamo razriješiti problem, napravljen je elaborat koji je ovjeren kod nadležne agencije i sada je na Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva RH da se izdvoji taj dio prostora deponija Kokojevica šumskom gospodarstvu Korčule.
Prema bojazni Ivana Radovana, Fond odustaje od daljnjeg sufinanciranja ovog projekta tako da Lumbarda ne može dobiti potvrdu na glavni projekt.Ukoliko se hitno ne nastave radovi na sanaciji, zabrinjavajuća situacija na Kokojevici već sada prijeti zatvaranjem.Mi nećemo moći dočekati ovogodišnju turističku sezonu uz trostruko veći odvoz smeća,nažalost za očekivati je velike probleme koliko za Gradsku zajednicu Korčule tako i za Općinu Lumbarda, kaže načelnik općine Radovan.
Ja očekujem vrlo skoro rješavanje imovinsko pravnih odnosa  na što mi nažalost ne možemo više utjecati,a trajanje procesa rješavanja i dokazivanja da je vlasnik država smatram predugo i neozbiljno,riječi su Ivana Radovana. Njegova je završna riječ i poruka: neozbiljno da takav odnos imaju prema lokalnoj zajednici za tako važan infrastrukturni projekt koji je od životnog značaja za ove ljude,jer ta lokacija deponira pola otoka Korčule, na 4 tisuće kvadrata prostora prima 3.300 tona otpada“.

Njegovu odgovornost u ovom slučaju nitko nije pokušao ozbiljnije shvatiti,osim poznatih administrativnih dopisivanja.
Shvatit će NAS, upozorava Bartul Batistić „Zure“ iz Lumbarde,koji je poznati ugostiteljski obrtnik i član je općinskog vijeća Općine Lumbarda.
Njegova prijetnja prema slobodnom prijevodu glasi = Da od Uskrsnog ponedjeljka (09.travnja 2012).ujutro više nikome nema pristupa na Kokojevicu,dok se ne sanira i ne dovede u podnošljivo stanje za uporabu.
Zure je obavijestio i komunalna poduzeća koja koriste odlagalište,vijećnike,građane,prijatelje obrtnike,pa i malobrojne turiste.
Evo njegovog priopćenja za javnost, iz večernjih sati na Uskrs 2012.g.
„Zbog problema u odnosima izvođača radova i Ministarstva dolazi do zastoja radova te 1/3 deponija ostaje nesanirana što stvara neodrživu situaciju jer će spomenuta površina biti dovoljna za vrlo ograničeno vrijeme odlaganja otpada i to pod uvjetom da se otpad ne sanira inertnim materijalom kako to predviđa struka a sa ciljem minimiziranja utjecaja na okoliš. Kako nema izgleda da će se spomenuti spor sa izvođačem riješiti na miran način te kako je sasvim izvjesno da će spomenuti spor tražiti svoj krajnji ishod na sudu te kako prema našim informacijama za vrijeme pravnog spora nije moguće ugovoriti radove sa drugim izvođačem smatram svojom građanskom dužnosti kao vijećnik općinskog vijeća Lumbarde ali i kao direktno zainteresirana strana s obzirom da se moj novi vinograd nalazi u blizini deponija te mi spomenuta situacija stvara ogromnu i nenadoknadivu štetu upozoriti Vas kao vijećnike Grada Korčule i Općine Lumbarda na problem koji je neodrživ te koji može potencijalno stvoriti nesagledive posljedice za ovaj dio otoka Korčule. Smatram da gradsko vijeće Grada Korčule te općinsko vijeće Općine Lumbarda moraju uložiti krajnji napor kako bi odgovorili na sljedeća pitanja;

1.Kako privremeno sanirati deponij da se onemogući pojava vatre i dima ali i raznošenje otpada u okoliš ? Moj prijedlog a i prijedlog struke je tretiranje deponija inertnim materijalom sa ciljem da se deponij zatrpava. Ovakvo rješenje će omogućiti privremeno saniranje deponija ali ne i krajnje rješenje problema

2.Ispitati sa Ministarstvom zaštite okoliša i prirode da li postoji mogućnost nastavka radova kroz ugovor sa drugim izvođačem ukoliko nije moguće postići dogovor sa trenutnim izvođačem.

3.Ispitati sa Ministarstvom kakva je nova strategija vezano za centre za gospodarenjem otpadom s obzirom da, prema mojim informacijama, niti jedan takav centar nije planiran na otoku Korčuli zbog strategije starog Ministarstva u kojima se otpad odvozio u županijske centre. Ukoliko novo Ministarstvo ima drukčiju strategiju potrebno će biti planirati novu lokaciju za centar za gospodarenje otpadom na Korčuli a što će zahtijevati izuzetno dug i kompliciran postupak izmjene prostornih planova.

Poštovani vijećnici, molim Vas još jednom da shvatite ozbiljnost i dramatičnost ove situacije u koje se nalazimo svi zajedno, prvenstveno zbog štetnog utjecaja deponija Kokojevica u ovom obliku na ljude i okoliš ali i zbog štetnog utjecaja na jedan gospodarski projekt (sadnje najvećeg vinograda na otoku Korčuli) koji vjerujem da ima i širi društveni utjecaj i važnosti. Molim Vas također da pokušate razumjeti moju poziciju s obzirom da sam u spomenuti projekt ušao uvjeren da deponij Kokojevica pred zatvaranjem kako je to jasno i rečeno u strategiji Ministarstva, sada sam doveden u situaciju da se cijeli projekt dovodi u pitanje a što meni i mojoj obitelji ugrožava egzistenciju. Ipak smatram da je i taj osobni gubitak nevažan u odnosu na štetu koji ovaj deponij i ovakvom obliku ima na naš kraj i na naše ljude“.

Slijedi nažalost nemirna Uskrsna noć,posebno za prozvane, i teško je prognozirati da će se oni odazvati upozorenju jer slave Uskrs.

Tekst i snimak : Niko Perić

Speak Your Mind

*