70. godišnjica herojske obrane otoka

Na današnji dan, točnije 22. prosinca 1943. godine, u sklopu nastojanja njemačkih vojnih snaga da zauzmu dijelove Dalmacije, oslobođene po padu Italije, snage Druge njemačke okoline armije napale su otok Korčulu. U sklopu te operacije dva bataljona zloglasne 118. lovacke divizije, bataljon SS ‘Brandeburg’, četa komandosa (obalskih lovaca) te četa tenkova, uz artiljerijsku podršku, izveli su desant na otok Korčulu, krenuvši sa Pelješca. Po planu napada formirane su dvije napadne kolone od oko tri tisuće vojnika i četrdesetak desantnih brodica, od kojih se jedna iskrcala u uvali Samograd kod Račišća, a druga u uvalu Banja kraj Korčule.

Otok su s druge strane branile mahom neiskusne snage 13. juznodalmatinske brigade, Prve prekomorske brigade, sastavljene od jugoslavenskih dobrovoljaca, uglavnom ljudi iz Slovenije, te Korčulanski partizanski odred. Također je u noći s 23. na 24. prosinca, braniteljima stigla pomoć od strane dva bataljona Prve dalmatinske udarne brigade.
Tijekom petodnevnih krvavih borbi, za vrijeme kojih su brojni stanovnici grada Korčule po teškim vremenskim uvjetima pješačili s jednog na drugi kraj otoka, poginulo je 560 boraca Narodnooslobodilacke vojske Jugoslavije, a 360 ih je zarobljeno i ranjeno. Da bi se izbjeglo potpuno uništenje partizanskih snaga, 26. prosinca izvršena je evakuacija oko tisuću vojnika i civila koji su iz uvale Bristva prebačeni na otok Hvar, a kasnije u veliki zbjeg u egipatskom El Shattu.
Iako je u travnju 1944. godine, desantom snaga NOVJ, otok konačno oslobođen od fašisticke okupacije, događaj iz prosinca 1943. godine snažno se urezao u memoriju otocnog stanovništva, jasno pokazavši koliku su žrtvu Korčulani podnijeli u narodnooslobodilačkom ratu. Posebnu pomoć dobili su i od već spomenutih Prekomorskih brigada, kojima se Grad Korčula odužio postavljanjem spomen-ploče na Spomeniku borcima Narodnooslodilačkog rata.

dr. sc. Dragan Markovina

Speak Your Mind

*