Trka tovara, veliko finale…

Gostuje i Liga protiv raka, zato kupite ljudi pršurate, pomažete pravu stvar... Vidimo se u ponedinik u Lumbardi! … [Continue reading]

Folklor je u Javič

[Continue reading]

Imajte na umu

  … [Continue reading]

Glasi Psefizme

[Continue reading]

Pregledajte se…

[Continue reading]

Klapa Puntamika u Maestrala i Festival Grka na trgu

Na terasi Maestral nastup klape Puntamika A na trgu Festival Grka … [Continue reading]

Najava događanja

Srida, folklor... Četvrtak, predstava za dicu... Petak... Nedija, klapa i vino... Na terasi Maestral nastup klape Puntamika A na trgu Festival Grka … [Continue reading]

Lutkarska predstava za djecu

[Continue reading]

Folklor + gosti Mišnjice

[Continue reading]

Mariachi tulum u Maestrala

Tekile dajte... … [Continue reading]

Tovari, drugi put…

Gostuju naše prijateljice i prijatelji iz Blata, Liga za borbu protiv raka, podržite ih kupnjom vrhunskih pršurata. Nakon trke, u Maestrala sviraju braća, a prije njih plesni nastup by baletni studio Saule. Navali narode... … [Continue reading]

Šerić jači od Omiša…

[Continue reading]

Pazi, vruće…

[Continue reading]

Folklorna večer – gosti iz Vele Luke

[Continue reading]

Nogomet za starije od 12

[Continue reading]